Màn Hình Hiển Thị Nhiệt Độ

Temperature Controller

Power Supply: 80…250Vac/Vdc

Input: Pt100, Ni100, Thermocouple K, J…

Analog Output: 4-20mA/0-10V

Relay Output: 2xRelay 3A

Modbus RS485

Accuracy: <0.15%

Size (mm): 96×48, 72×24, 48×24, 50×28

Original: Czech Republic

Chat Trực Tuyến 24/7