Đo Thể Tích Chất Lỏng Cho Bể Ngầm

Model: MWB1A

Power Supply: 7..28VDC

Range: 0-12m

Output Signal: 4-20mA with HART

Accuracy: 0.25%

Display: 4 line graphic display

Original: HAWK (USA)

Chat Trực Tuyến 24/7