Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table 'doluongt_wp444.backupdb_wpsy_lstat' doesn't exist]
SELECT EXISTS (SELECT * FROM backupdb_wpsy_lstat WHERE wp = '3|239|4');

Đầu Dò Nhiệt Độ Pt100 - Cảm biến Pt100 - 2 dây và 3 dây -

Đầu Dò Nhiệt Độ Pt100

Đầu Dò Nhiệt Độ Pt100 – Cảm biến Pt100 3 dây

Chiều dài : 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm…1000mm

Đường kính đầu dò : 4mm, 5mm, 6mm, 8mmm, 10mm….

Dãy nhiệt : 0..100 C, -50…100 C, -50…250 C, -50..450 C…

Xuất xứ : Italy