Bộ Hiển Thị Cảm Biến Nhiệt Độ Pt100

Bộ hiển thị cảm biến nhiệt độ Pt100

Ngõ vào: Pt100 3 dây, 4 dây…

Ngõ ra analog: 1 kênh 4-20mA hoặc 0-10V

Ngõ ra relay: 1 kênh rơ le

Độ chính xác: 99.9%

Hiển thị LED màu đỏ 6 kí tự

Isolator: 4000 Vac

Xuất xứ: CH SÉC

Chat Trực Tuyến 24/7