Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table 'doluongt_wp444.backupdb_wpsy_lstat' doesn't exist]
SELECT EXISTS (SELECT * FROM backupdb_wpsy_lstat WHERE wp = '3|239|4');

Bộ chuyển đổi tín hiệu can nhiệt K sang 4-20mA - OMX102UNI

Bộ chuyển đổi tín hiệu can nhiệt K sang 4-20mA

Bộ chuyển nhiệt độ Can nhiệt sang 4-20mA

Model : OMX102UNI

Input : Can nhiệt K, S, R, E..

Output : 4-20mA

Cách ly : 4000 VAC

Xuất xứ : Orbit Merret – Cộng Hoà Séc

Bảo hành 18 tháng.