Bộ Chuyển Đổi Pt100 Ra 4-20mA Gắn Tủ Điện

PT100 => 4-20mA DIN RAIL

Model: OMX 333UNI

Inputs Type: PT100, Ni100, NTC, TC K, J….

Output Signals: 4-20mA/0-10V

Power Supply: 24VDC

Accuracy: 0.1%

Response Time: <1ms

Isolator: 2500 VAC

Warranty: 12 months

Original: Czech Republic 

Chat Trực Tuyến 24/7