Bộ Chuyển Đổi Điện Áp AC Ra 4-20mA 0-10V

AC Voltage Transmitter

Power Supply: 80..250VAC

Input: 0…450VAC

Output: 4-20mA/0-10V

Accuracy: 0.1%

Response Time: <10ms

Isolator: 4kVAC

Warranty: 12 months

Original: Czech Republic

Chat Trực Tuyến 24/7