Bộ Chuyển Đổi Biến Trở Ra 4-20mA

Bộ chuyển đổi tín hiệu biến trở – điện trở

Ngõ vào: điện trở, biến trở 

Ngõ ra: 4-20mA và 0-10V

Nguồn: 24 Vdc

Isolator: 2500 Vac

Chat Trực Tuyến 24/7