Bộ Chuyển Đổi 0-5A AC Ra 4-20mA

Bộ Chuyển Đổi 0-5A AC Ra 4-20mA

Ngõ vào: 0-5A AC

Ngõ ra: 4-20mA 

Isolator: 4000 Vac

Thời gian đáp ứng: <1ms

Bảo hành: 18 tháng

Xuất xứ: CH SÉC

Chat Trực Tuyến 24/7