Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table 'doluongt_wp444.backupdb_wpsy_lstat' doesn't exist]
SELECT EXISTS (SELECT * FROM backupdb_wpsy_lstat WHERE wp = '3|239|4');

Bộ Cách Ly Tín Hiệu 4-20mA - Cách Ly Dòng 4-20mA

Bộ Cách Ly Tín Hiệu 4-20mA

Bộ cách ly dòng 4-20mA – Isolator 4-20mA

Input : 4-20mA, 0-20mA

Output : 4-20mA, 0-20mA

Hệ số cách ly : 4000 VAC

Nguồn cấp : 10..30VDC

Xuất xứ : Orbit Merret – Cộng Hoà Séc